Dienen de sigaren in de humidor omgedraaid te worden?

Het regelmatig omwisselen van de sigaren is niet nodig. Het onderliggende idee is dat sigaren in de nabijheid van de luchtbevochtiger vaak meer vocht tot zich nemen dan de andere sigaren. Dit klopt, maar dit vormt enkel een probleem als de luchtcirculatie in de humidor niet voldoende is. Hierdoor blijft het vocht in de sigaren en wordt deze niet door de gehele humidor verspreid. Dit is vaak het resultaat van het te vol leggen van de humidor. Het opslaan van een gering aantal sigaren zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is tussen de sigaren en het luchtbevochtigingssysteem.

In hoeveel trekken dien je een sigaar...


Dien ik de cellofaanwikkel van een...